راه یابی یک زن به شورای شهر مبارکه

نتایج منتخبین شورای اسلامی شهر مبارکه توسط فرمانداری این شهرستان اعلام شد.

0

نتایج منتخبین شورای اسلامی شهر مبارکه توسط فرمانداری این شهرستان اعلام شد که اسامی منتخبان به شرح زیر است:

فرشته صالحی 6083
غلامرضانصوحی 6046
سجادخالوزاده 5342
محسن رضازاده 4397
هدایت اله عباسیان 3766
محمد تقی قاسمیان 3643
فریدون کیانی 3476
اعضای علی البدل
حمید فروتن 3411
جمال حقیقی 3341
سید امین موسوی 3060
محمد کریمیان 3040
قاسمعلی نصیری 2832

 /انتهای متن/

درج نظر