یک زن به شورای اسلامی شهر کرکوند رسید

نتایج نهایی انتخابات شواری شهر شهرستان کرکوند توسط فرمانداری این شهرستان اعلام شد که اسامی منتخبان به شرح زیر است:

0

بهنام بهرامی 1603

عوضعلی ملت 1421
بهروز اسماعیلی 1292
مهدی ترابی 989
زهرا بهرامی 942
اعضای عدل البدل
وحید رجبی917
بهرام بهرامی 888
مصطفی کاظمی 864

/انتهای متن/

درج نظر