ورود یک زن به شورای شهر تیران

اسامی نهایی منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تیران از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد.

0

حمید هاشمی 3704

بهاره دولت یار 3577

علی دادخواه 3177

اصغر صالحی 2883

عبدالله امینی 2209

/انتهای متن/

درج نظر