راه یابی یک زن به شورای اسلامی دیباج

علی اصغر مجد در دامغان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج، اکبر سفیدیان با کسب 961 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، وی از کسب 794 رأی از سوی مهدی خان بیکی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج خبر داد و افزود: حسن قادری نیز با کسب 781 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر دیباج در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار دامغان بیان کرد: در این انتخابات محسن سفیدیان موفق شد تا 737 رأی از مردم دیباج کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر دیباج در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: خانم رنگریز نیز با کسب 658 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج شناخته شد.

/انتهای متن/

 

درج نظر