ورود یک زن به شورای شهر گوراب زرمیخ

علی فتح اللهی فرماندار صومعه سرا، ظهر امروز نتایج رسمی انتخابات شوراهای شهر صومعه سرا، تولم شهر و گوراب زرمیخ را اعلام کرد.

0

اعضای اصلی شورای شهر گوراب زرمیخ:

1-رضا علی‌نیا 2089
2- رحیم گیتی نورد پشتمساری 1701
3- مریم تاج بخش 1641
4- محمود ارجمند گوراب زرمخی 1451
5- فیض اله اشرف نیا مناره بازاری 1436

اعضای علی البدل شورای شهر گوراب زرمیخ:

6- سید سعید زربافی 1409
7- سید ابوالحسن حقیقی 1296

/انتهای متن/

درج نظر