برای زنان دیگر شعارهای لوکس و مطالبات تزئینی جذابیتی ندارد

زنان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هم حضوری پررنگ و تعیین کننده داشته اند. آیا کیفیت این حضور در طول این سال ها و مخصوصا در این دوره تغییری کرده است؟ به دخت در این زمینه با یک پژوهشگر امور زنان و خانواده گفت وگویی جالب داشته است.

0

فاطمه قاسم آبادی/

دکتر لیلا سادات  زعفرانچی پژوهشگر حوزه اقتصاد خانواده و عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و با تکیه بر تجربیات عملی و مطالعات نظری خود در مورد نحوه حضور زنان در این دوره از انتخابات معتقد است :

به نظر من این انتخابات  بستر و عرصۀ ظهور اتفاقات جالب توجهی در حوزه ی همگرایی یک جناح یعنی جناح اصولگرا بوده است؛ اتفاقی  بسیار موفق، که موجب نظم گرایش های مختلف اصولگرا برای اتخاذ یک وحدت رویه و ظهور یک جبهه متحد شد.

اقبال زنان از تجمیع نیروهای ارزشی

در این میان من فکر می کنم اقبال زنان هم از تجمیع آرا در فضای ارزشی کشورخیلی خوب بوده است، اقبالی برای این که همه نیروها و اهداف بسیج شود تا برنامه های مشخص و موفقی در حوزه انتخابات ظهور و بروز پیدا کند. امیدوارم ما در آینده هم بتوانیم در مسیر پیشرفت امور جامعه از این بسیج نیروها بهره ببریم. البته  در صورتی که دولت، دولتی ارزشی باشد بی شک این بهره گیری از ظرفیت ها به مراتب بهتر و همه جانبه تر خواهد بود.

دیگر شعارهای لوکس برای زنان کارآیی ندارد

بحث دیگری که در مورد تغییر وضعیت و جو حاکم بر انتخابات در این دوره  باید در نظر گرفت این است که به نظر می رسد که زنان ما رفتاری بسیار هوشمندانه در مواجهه با شعار های تبلیغاتی و انتخابات نشان داده اند. اگر قبلا به نظر می آمد که می شود از یک التهاب سیاسی استفاده کرد برای اینکه از زنان به عنون ابزاری در مکانیسم دستیابی به قدرت سیاسی استفاده شود، امروزه و در این دوره این کار چندان راحت و عملی نیست. به تعبیری با آگاهی حداکثری زنان این سرزمین دیگر شعارهای لوکس و فاقد جایگاه و بستر اجرایی و عملیاتی  جهت جلب آرا کارساز نخواهد بود.

توجه زنان به عملگرا بودن کاندیداست

خوشبختانه امروزه زنان ما اعتقاد دارند که این ابزار تاریخ گذشته و ناکارآمد است و معمولا به پشتوانه فعالیت و رویکرد کاندیداها بیشتر دقت می کنند و به عملگرا بودن  و سبک زندگی شخصی شان اهمیت بیشتری می دهند .

پس هر چه که می گذرد شعار های انتخاباتی برای حوزه زن و خانواده با موانع جدی و بیشتری رو به رو می شود و تقریبا امکان موج سواری سیاسی از احساسات زنان در سال های آینده محدود و محدود تر می شود و البته این یک اتفاق میمون و نشانگر رشد یک خرد جمعی در این عرصه محسوب می شود.

مطالبات تزئینی مثمر نخواهد بود

علاوه بر این، تجربه گذشته در خصوص طرح برخی مطالبات تزیینی و سپس فراموشی آن توسط دولت ها در اجرا، برای اتخاذ تصمیم آینده زنان و انتخاب اصلح مثمرثمر خواهد بود. به هر حال ما می دانیم و باور داریم که بانوان هوشمند ما می دانند چگونه از ظرفیت حافظه سیاسی شان استفاده کنند و به برنامه های کاندیدا ها در حوزه اراده سیاسی اهمیت دهند و با اندیشه ورزی سیاسی دقیق، انتخابی هدفمند و انشاء الله مناسب را رقم بزنند.

/انتهای متن/

درج نظر