بلیت رایگان برج میلاد برای زنان سرپرست خانوار

بلیت رایگان بازدید از برج میلاد به زنان سرپرست خانوار منطقه 8 و فرزندانشان اهداء می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از شهر فردا، شقایق بیداری با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار و کمک به خانواده های بی بضاعت و محروم، اداره بانوان با مشارکت ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، برنامه تفریحی بازدید از برج میلاد را برای مادران دارای فرزندان 7 تا 14 سال برگزار می کند.

 
وی افزود: توزیع این بلیت ها با انتخاب ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار انجام می شود و کل این برنامه تفریحی برای آنان رایگان است.
 
بیداری با اشاره به حضور گسترده بانوان ونقش موثر آنان در جامعه گفت: بانوان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند؛ بر همین اساس شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی، سعی وافری در بهبود و ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی بانوان دارد. 
 
/انتهای متن/