پوست پیاز در این کشور گرانتر از خود پیاز است

شاید از شنیدن این خبر تعجب کنید که پوست پیاز در کشور سوئیس از خود پیاز گرانتر است، زیرا پوست پیاز از نظر بسیاری از ما ناچیز است و ارزش چندانی ندارد.

0

در این کشور مردم از پوست پیاز به عنوان جایگزین طبیعی رنگ های شیمیایی استفاده می کنند. آنها از آن برای رنگ کردن تخم مرغ های روز عید پاک بهره می جویند.

/انتهای متن/

درج نظر