توریست هایی که از هیچ موقعیتی نمی ترسند

تصاویری که سایت دیلی میل منتشر کرده است نشان می دهد توریست ها و طبیعت گردها برای ثبت یک تصویر جالب از ایستادن در هیچ نقطه ای دریغ نمی کنند.

0

/انتهای متن/

درج نظر