۲۰۰۰زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی زنجان هستند

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در استان زنجان دو هزار و ۲۰۲ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، مسعود علیاری افزود: در استان زنجان ۹۴۰ مدد جوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۴۰۳ نفر هم مددجوی بهزیستی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. 

وی اظهار کرد: هزار و ۲۴۱ زن سرپرست خانوار مدد جوی کمیته امداد و ۹۶۱ زن سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی استان زنجان هستند. 

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: با برنامه ریزی هایی که شده حقوق خانواده های تحت پوشش نهادهای افزایش می یابد. 

علیاری تاکید کرد: زنان سرپرست خانوارهایی هستند که تحت پوشش نهاد حمایتی نیستند و این خانواده ها هم زیر چتر حمایتی قرار می گیرند و اگر این طرح اجرا شود بسیار خوب است. 

وی افزود: در راستای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تاکنون اقدامات خوبی انجام گرفته شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: باید از ظرفیت دستگاههای حمایتی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی‌(ره) برای تحت پوشش قرار گرفتن مددجویان  استفاده کرد.

علیاری افزود: ۱۸ نوع خدمت شامل خدمات بلند مدت شامل بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان و خدمات کوتاه مدت اعم از غرامت دستمزد ناشی غرامت و سایر موارد توسط تامین اجتماعی به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان  ارائه می شود.

وی تصریح کرد: ۵۳ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که این میزان شامل بیش از ۵۳۰ هزار نفر است.

/انتهای متن/

درج نظر