جوانان ژاپنی از ازدواج سر باز می‌زنند

مطالعه انجام شده در ژاپن نشان می‌دهد که از هر چهار مرد یک نفر و از هر هفت زن یک نفر در این کشور در سن ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، بررسی دولت ژاپن حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ یک نفر از هر چهار مرد و یک نفر از هفت زن در این کشور در سن ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند و آمار فوق نشان می‌دهد که زنان و مردان این کشور به طور فزآینده‌ای از ازدواج کردن سر باز می‌زنند.

در این گزارش آمده است سهم افرادی که تا سن ۵۰ سالگی هرگز ازدواج نکرده‌اند، برای مردان به رقم ۲۳.۳۷ درصد رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش ۳.۲۳ درصدی داشته است. همچنین رکورد ثبت شده برای زنان ۱۴.۰۶ درصد بوده که نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی ۳.۴۵ درصد بیشتر شده است.

این آمار تضاد بسیاری با نتایج تحقیق انجام شده در سال ۱۹۷۰ دارد که نشان می‌داد ۱.۷۰ درصد از مردان و ۳.۳۳ درصد از زنان ۵۰ ساله در این کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

به گزارش به دخت ، کارشناسان معتقدند افزایش روند خودداری از ازدواج به دلیل فشار اجتماعی کمتر برای ازدواج کردن و نیز نگرانی‌های مالی است.

/انتهای متن/

درج نظر