مشار‌کت زنان ۴۵روستا در حفاظت از جنگل‌های زاگرس

مدیر طرح حفاظت از زاگرس با اشاره به مشارکت زنان و توانمندسازی آنان در حوزه محیط‌زیست گفت: زنان در ۴۵روستای ۴ استان اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و فارس در زمینه مدیریت منابع زیستی پیشرو هستند.

0

به گزارش به دخت به نقل از پانا، شيرين ابوالقاسمي  با بيان اينكه اقدامات حفاظت از زاگرس در پروژه ملي در حال انجام است، اظهارداشت: در اين پروژه به‌ويژه در حوزه استحفاظي زاگرس مركزي كه شامل استان‌هاي اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و فارس است زنان بومي در مديريت منابع طبيعي و محيط‌زيست مشاركت دارند.

مدير طرح حفاظت از جنگل‌هاي زاگرس با تأكيد بر آشنايي زنان براي حفاظت از جنگل‌هاي زاگرس گفت: هرچند زاگرس‌نشينان حق بهره‌برداري از طبيعت را دارند اما در عين حال موضوع پايداري منابع طبيعي نيز بايد تضمين شود؛ البته قصد ما حفاظت صرف از جنگل‌هاي زاگرس نيست بلكه حفاظت به‌معنا و مفهوم حفظ بخش‌هايي از عرصه طبيعي براي نسل‌هاي آينده است.

وي با بيان اينكه فرهنگ و قوميت مردم بومي در مديريت منابع طبيعي نقش كليدي دارد، تصريح كرد: جامعه محلي به ازاي خدماتي كه از اكوسيستم دريافت مي‌كنند بايد به فكر پايداري منابع نيز باشند. به گفته وي، نگرش جوامع محلي در حفظ منابع طبيعي بايد تغيير كند. در بحث كشاورزي پايدار، مرتع‌داري تلفيقي و گياهان دارويي در منطقه مي‌توان نگاه‌ها را تغيير داد. بنابراين به ازاي بهره‌برداري از طبيعت بايد اجازه احياي طبيعت را نيز بدهيم.

ابوالقاسمي تصريح كرد: در طرح زاگرس در استان فارس با كشاورزان و جامعه محلي برنامه را پيش برديم و موفق شديم به ازاي سوختي كه برداشت مي‌شد از انرژي‌هاي نو استفاده كنيم. البته اين تغيير نگاه جوامع محلي به محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه به خوبي در ماده 48قانون مكرر بخش محيط‌زيست و منابع طبيعي قانون برنامه ششم توسعه ديده شده است.

مدير طرح حفاظت از جنگل‌هاي زاگرس افزود: در تغيير نگاه جوامع محلي، زنان نقشي بسيار كليدي دارند و عمدتا اين زنان روستايي و عشاير هستند كه زحمت خانوار را به دوش مي‌كشند و در مقابل سختي‌هايي كه در زندگي متحمل مي‌شوند، مي‌توانند به پايداري منابع طبيعي كمك كنند ضمن اينكه ما در برنامه حفاظت از زاگرس نيز سعي كرديم نگاه زنان را تغيير دهيم.

وي با اشاره به پتانسيل جنگل‌هاي زاگرس گفت: زاگرس پتانسيل‌هاي بسياري دارد ولي در مواجهه با تغيير اقليم و گرمايش زمين قراردارد. بنابراين اگر بتوانيم نگاه جوامع محلي را تغيير دهيم و اين نگاه را در سطح 12 استان زاگرسي نهادينه كنيم نتايج آن را مي‌توانيم در برنامه بلندمدتي كه تهيه شده در همه اين استان‌ها مشاهده كنيم.

ابوالقاسمي همچنين درخصوص حمايت دولت از برنامه‌هاي حفاظت از زاگرس گفت: تغيير نگاه جوامع محلي براي حفظ محيط‌زيست در سطح استاني و محلي پيشرو است و اميدواريم در سطح ملي نيز اين تغيير نگاه را داشته باشيم اما اين نگاه منتظر دريافت موافقتنامه سند ششم توسعه است.

وي با اشاره به استقبال زنان بومي استان‌هاي زاگرسي گفت: مشاركت زنان بسيار عالي است و حفظ محيط‌زيست براي زنان به دغدغه تبديل شده است و در اين زمينه حساس شده‌اند. در طرح حفاظت از زاگرس حمايت‌هايي از منابع طبيعي و آموزش و پرورش صورت گرفت به‌طوري كه در سال‌جاري توانستيم 117كارگاه در 4 استان اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و فارس را برگزار كنيم و عمده شركت‌كنندگان در اين كارگاه‌ها زنان بودند.

/انتهای متن/

درج نظر