پرسش از شما، پاسخ از مشاور

سوالی که کاربر: اکبر محبی مستقیما از مشاور حقوقی در نیمه ی دوم اسفند کرده اند، در این جا پاسخش را می توانند ببینند

1

اکبر محبی:  

من مطلقه هستم و حقوق مستمری پدرم را با مادرم مشترکا دریافت می کنیم.
به تازگی آرایشگاه زدم ولی پروانه کسب ندارم..
چون مادرم به بیمه اطلاع داده که من شاغل هستم حساب حقوقم مسدود شده
آیا مسدود شدن حسابم قانونی وبلامانع است؟
باتشکر

متن پاسخ مشاور پاسخ دکترفرزانه اژدری:

با سلام.
اگر شما با پروانه کسب و تابلو کار می کنید، حقوق مستمری پدرتان قطع می شود. چون خودتان درآمد دارید و مالیات هم می پردازید.
ولی اگر بدون پروانه و بدون تابلو کار می کنید، حقوق مستمری پدرتان قطع نمی شود.
در این مورد شما می توانید به تامین اجتماعی اطلاع داده و اعتراض کنید.

/انتهای متن/