مشارکت ۱۳ درصدی زنان در انتخابات شوراها

در استان اصفهان تا دیشب ۲۸۳۳ نفر برای شرکت در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۴ درصد داوطلب شرکت در شورای شهر‌ هستند. سهم زنان نیز در این رقابت تاکنون فقط ۹ درصد اعلام شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایلنا، احمد رضا ضیایی، رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات در استان اصفهان،‌ در جریان پنجمین روز ثبت نام داوطلبان شرکت در  انتخابات شورای های شهر و روستا به خبرنگار ایلنا گفت: در ۴ روز گذشته ۲۸۳۳ نفر در کل استان ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۱۵۳۱ نفر در حوزه شهری و ۱۳۰۲ نفر برای شرکت در شورای روستاها ثبت‌ نام کرده‌اند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات در استان اصفهان با اشاره به مشارکت ۹ درصدی زنان در کل استان،افزود: فقط ۱۳ درصد ثبت نام کنند‌گان در شورای شهر استان اصفهان زن بوده و باقی مرد هستند.‌‌ از ۱۳۰۲ نفر که در شورای روستا ثبت نام کرده‌اند ۴۹ نفر زن  هستند. در نتیجه فقط ۴ درصد داوطلبان شرکت در شورای روستا در استان اصفهان را زنان تشکیل می‌دهند.

ضیایی در ادامه افزود: همچنین از ۲۸۳۳ نفری که تا پایان روز چهارم در فرمانداری ها و بخشداری‌های اصفهان ثبت نام کرده‌اند، ۶۵۱ نفر سابقه عضویت در شوراهای قبلی داشته‌اند.

/انتهای متن/