مجله تخصصی شورای زنان فرهیخته راه‌اندازی شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در کارگاه نقد اجتماعی اشعار پروین اعتصامی که به همت شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در واحد گرمسار برگزارشد با حمایت از برنامه‌های این شورا پیشنهاد کرد که مجله تخصصی شورای زنان فرهیخته واحد گرمسار پیگیری و راه‌اندازی شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرنگار آنا، دکتر علیرضا لادن مقدم با تشکر از شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به خاطر برپایی این کارگاه، حمایت واحد گرمسار از برنامه‌های شورای زنان فرهیخته را یادآور شد

کارگاه نقد اجتماعی اشعار اعتصامی در واحد گرمسار

عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی واحد گرمساردر این کارگاه به تبیین اندیشه‌های اجتماعی پروین اعتصامی و جایگاه اعتصامی در شعر معاصر پرداخت و گفت: «پروین بزرگترین شاعر زن در زمینه شعر کلاسیک فارسی است و از آخرین و برجسته ترین شاعرانی است که به سنن ادبی و اسلوب شعری پیشینیان وفادار مانده و این مناظره‌ها غالباً از حوزه تجربیات شاعر برگرفته شده است.»

معصومه صادقی به معرفی مضامین اجتماعی در دیوان پروین اعتصامی پرداخت و افزود: «از مضامین به کاررفته در اشعار اعتصامی می‌توان به فقر، بی عدالتی اجتماعی، جایگاه زن، آزادی خواهی و استبدادستیزی اشاره کرد.»

صادقی با توجه به روز جهانی زن و تقارن این روز با بزرگداشت پروین اعتصامی به توجه این شاعر معاصر به زن و جایگاه او در جامعه تاکید کرد و گفت: «پروین اعتصامی در سروده هایش از مسائل زنان غافل نمانده و پیوسته زنان را به کار، تلاش و تحصیل هنر و دانش تشویق می کرد و از حقوق انسانی و برابر زن و مرد در جامعه سخن می‌گفت.»

کارگاه یکروزه نقد اجتماعی اشعار پروین اعتصامی با حضور استادان و دانشجویان و با سخنرانی عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی واحد گرمسار برگزار شد و در پایان، اشعاری از این شاعر بزرگ در زمینه های مختلف اجتماعی قرائت شد.

/انتهای متن/

درج نظر