ضرورت اعتمادسازی برای زنان قشر خاکستری جامعه در بسیج زنان

گروه جامعه: رئیس بسیج جامعه زنان تهران بزرگ بر ضرورت جذب زنان قشر خاکستری جامعه از سوی بسیج زنان تأکید و تصریح کرد: این مهم را با حضور در مجامع عمومی دنبال می کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به بسیج افزایش یابد و منجر به ارائه آموزش های سبک زندگی شود.

0
به گزارش به دخت به نقل از ایکنا، بغدادی، رئیس بسیج جامعه زنان تهران بزرگ به عوامل و ساختارهای اجتماعی آسیب زا به حوزه زنان و خانواده اشاره عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سند خانواده به دسته بندی این آسیب‌ها پرداختند و در قالب ۱۶ بند بیان فرموده اند.
وی از جمله مهمترین این عوامل را آگاهی نداشتن زنان نسبت به وظایفشان در حوزه فرزنداری و همسرداری برشمرد و اظهار کرد: این مهم باید در قالب ارائه آموزش‌های مرتبط پیگیری شود اما تاکنون این وظیفه به طور دقیق به یک سازمان یا نهاد محول نشده است.

بغدادی بر ضرورت هم افزایی دستگاه های مرتبط در زمینه خانواده تأکید و تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید با هم افزایی بیشتر زمینه‌های انتقال جذاب  آموزه های مرتبط با سبک زندگی ایرانی اسلامی را فراهم کنند. مواردی که مقام معظم رهبری بدان در سند خانواده اشاره کردند جز با هم افزایی دستگاه های مربوطه محقق نمی شود.

رئیس بسیج جامعه زنان تهران بزرگ مباحث اقتصادی را از دیگر عوامل آسیب زا به حوزه زنان برشمرد و اظهار کرد: مشکلات اقتصادی در خانواده ها به ویژه برای زنان بدسرپرست و بی سرپرست زمینه ای برای حضور آنان در مشاغل غیر مرتبط و بعضا به دور از شأن بانوان شده است. در این راستا نهادهای مرتبط باید به دنبال حمایت مالی از چنین خانواده‌هایی و یا راه اندازی مشاغل خانگی برآیند.

بغدادی جنگ نرم دشمن و فضای مجازی را از دیگر عوامل آسیب زا به حوزه زنان و خانواده دانست و گفت: در این زمینه نیاز به تغییر رویکرد نظام تربیتی و فرهنگی کشور و حساسیت بیش از گذشته در این زمینه داریم.

بغدادی در ادامه به تبیین عملکرد بسیج زنان در زمینه مبارزه با ساختارهای آسیب زا به حوزه زنان و خانواده پرداخت و عنوان کرد: بسیج زنان یکی از نهادهایی است که ادعای فعالیت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری را دارد و در زمینه های فرهنگی و تربیتی دغدغه مند است، بدین منظور فعالیت های مختلف آموزشی ویژه بانوان را در قالب کارگاه های فرزندداری و همسرداری در مساجد و محلات و پایگاه های مقاومت بسیج برگزار می کند.

 وی برگزاری کارگاه های آموزشی راه اندازی مشاغل خانگی را از دیگر فعالیت‌های بسیج جامعه زنان برشمرد و تصریح کرد: با این وجود بضاعت مجموعه بسیج محدود است و نیاز به هم افزایی با سایر دستگاه‌ها دارد. پایین بودن میزان بودجه بسیج و به ویژه محدودتر شدن آن طی سال های گذشته سبب می شود نتوانیم در برگزاری کارگاه های آموزشی از اساتید و کارشناسان خبره تری استفاده کنیم.

رئیس بسیج جامعه زنان تهران بزرگ بر ضرورت جذب زنان قشر خاکستری جامعه از سوی بسیج زنان تأکید و تصریح کرد: این موضوع در سال جاری نیز مورد توجه بود اما طی سال آینده در قالب برنامه‌های جذاب و متنوع پیگیری می‌شود. این مهم را با حضور در مجامع عمومی دنبال می کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به بسیج افزایش یابد و منجر به ارائه آموزش های سبک زندگی شود.

/انتهای متن/
درج نظر