معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی کشور دربارعلل فرار دختران گفت

معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره فرار برخی دختران به ویژه زیر 18 سال مطالبی را بیان کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید روز دوشنبه درنشست تخصصی زنان و حمایت اجتماعی گفت: سند حمایت از زنان و دختران خشونت دیده از هفته آینده تدوین می شود.
وی افزود: این سند با همکاری قوه قضائیه درحال تدوین می باشد و امیدواریم با تدوین این سند بتوانیم گام های اساسی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان برداریم.
وی اظهارداشت: سازمان بهزیستی کشور طرح حمایت از زنان تحت خشونت خانگی در خانه های امن را دارد و به همین منظور ١٨ خانه امن در کشور راه اندازی کرده است.
وی یادآورشد: این خانه های امن برای زنانی است که درخانه هایی زندگی می کنند که مورد خشونت قرار می گیرند و می توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند.
مسعودی فرید گفت: درسال٩٤ دراین خانه های امن به یک هزار و٨٩٣ نفرتحت خشونت های خانگی خدمات تخصصی ارائه شده است.

** گزارش ٩٤ درصد همسرآزاری ها از سوی بانوان
وی در ادامه به ١٤٢ هزارتماس از سوی مردم با سامانه 123 اورژانس اجتماعی در سال گذشته اشاره کرد وگفت: حدود ٦٥ درصد این تماس ها از سوی بانوان و ٣٥ درصد نیز از سوی مردان بوده است.
وی بیان داشت: دربحث مداخلات اجتماعی نیز ٧٥ درصد تماس ها برای بانوان و در بحث همسرآزاری نیز ٩٤ درصد بانوان با سامانه 123 اورژانس اجتماعی تماس گرفته اند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: میزان خودکشی ها در سال ٩٤ نیز چهار هزار و ٢٤٠ مورد بوده است که دو هزار و ٨٠٠ مورد آن معادل ٦٦ درصد مربوط به بانوان بوده است.
وی با بیان اینکه یک هزار و ٤٤٠ مورد از خودکشی ها با ٣٤ درصد در میان مردان بوده است، اظهارکرد: میزان اقدام به خودمشی در خانم ها سه برابر مردان است اما میزان مرگ درمردان بسیار بیشتر است.
مسعودی فرید ادامه داد: میزان خودکشی در ایران پایین است به طوری که به ازای هر یکصد هزارنفر ٥،٥ مورد خودکشی داریم.
وی همچنین به وجود ٢٦ مرکز بازپروری درکشور اشاره کرد وگفت: درسال ٩٤ همچنین یک هزار و ٦٦٨ نفر در این مراکز نگهداری شدند.

** ٩٠ درصد فرار از خانه بخاطر مشکلات خانوادگی
مسعودی فرید درادامه به فراردختران به ویژه دختران زیر١٨ سال اشاره کرد و گفت: بهزیستی موضوع حمایت از دختران آسیب دیده درخانه های سلامت را دارد و اکنون درهر استان ٣١ خانه سلامت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ٩٠ درصد فرار دختران از خانه به دلیل مشکلات درون خانواده است این خانه های سلانت برای ارائه خدمت به این افراد راه اندازی شده است.
معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: ممکن است این افراد مورد خشونت، اعتیاد قرار گیرند یا اینکه تاب آوری اجتماعی پایینی داشته باشندکه از خانه فرار می کنندو اولین هدف ما این است که این افراد به خانه برگردند.
وی اضافه کرد: در ٣١ مرکز و خانه سلامت در سال گذشته ٦٢٧ نفر پذیرش شدند، البته متاسفانه خیلی از خانواده ها بسیار سخت این افراد را می پذیرند که باید در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

/انتهای متن/

درج نظر