تابلوی چرمی

با استفاده از خورده چرم های باقی مانده از کارهای بزرگتر میتوانید این تابلو را درست کنید.

0

خورده چرم های باقی مانده از کارهای چرمی را می توانید به قیمت مناسبی ارز چرم فروشی ها تهیه کنید.

روش کار:

ابتدا طرح تابلوتان را روی کاغذ بکشید.

سپس طرح را روی کاغذ الگو کپی کنید شماره بزنید و به مقوا انتقال بدهید.

و هر تکه را جدا و شماره گذاری کنید.هر تکه را چسب بزنید و روی چرم بچسبانید.

با در نظر گرفتن یک سانت اضافه در اطراف هر قطعه برای برگرداندن و چسباندن دور تا دورشان را ببرید.

برای روی سقف خانه ها و اطراف پنجره ها از چرم ، نوارهائی به عرض یک سانت ببرید ، دولا کنید و با چسب بچسبانید.

هر قطعه یا همان خانه را با چسب روی سطح کار که با چرم یک تکه پوشانده شده بچسبانید.

یک تکه چرم را با چسب فراوان آغشته کنید و به صورت چروک قسمت پائین کار بچسبانید.

شروع کنید به رنگ زدن تابلوتان!

/انتهای متن/