نمایندگان زن مجلس برای احقاق حق زنان جامعه بیشتر تلاش کنند

یک کارشناس امور زنان با اشاره به حذف بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان زن حاضر در مجلس باید برای احقاق حق زنان جامعه بیشتر تلاش کنند و سعی کنند سایر نمایندگان را با خود همراه کنند در حالی‌که تا کنون اینگونه نبوده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، سهیلا کوشا با اشاره به حذف بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه ششم توسعه گفت: شاید یکی از مهمترین دلایلی که باعث می‌شود پیشنهادات و مصوبه‌های حوزه زنان در بسیاری از موارد به مرحله اجرا نرسد این باشد که نمایندگان زن حاضر در مجلس نمی‌توانند سایر نمایندگان را به خوبی در مورد اهداف آن مصوبه توجیه و آنها را قانع کنند که این مصوبه می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده و در راستای ارتقای جایگاه زنان در جامعه است.

وی با بیان اینکه قانون بد داشتن بهتر از بی قانونی است، گفت: ما قوانینی مانند قانون افزایش مرخصی زایمان مادران را داریم که این قانون هنوز در بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود اما همین که تعداد محدودی از دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند هم خوب است و می‌توان امیدوار بود که به مرور زمان در سایر دستگاه‌ها نیز اجرایی شود.

یک کارشناس امور زنان با اشاره به حذف بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان زن حاضر در مجلس باید برای احقاق حق زنان جامعه بیشتر تلاش کنند و سعی کنند سایر نمایندگان را با خود همراه کنند در حالی‌که تا کنون اینگونه نبوده است.

/انتهای متن/

درج نظر