تینا پاکروان کارگردان، تهیه کننده و بازیگر سینمای ایران با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از مردم خواست تا به کودکان بی بضاعت و فقیر که سرپناهی ندارند کمک کنند.
 
تینا پاکروان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
“صداهایى که نمى شنویم و نگاه هایى که نمى بینیم؛ این کودکان یخ زده در خیابانهاى زمستان تو را فریاد مى زنند و مرا. نزدیک عید است سال مان نو نمى شود اگر دستى به روزگار غبار گرفته شان نکشیم. صدایمان مى کنند فریاد مى کنند فقرشان را در سکوت باید گوش بخوابانیم به هستى و انسانیت را فریاد کنیم. این کودکان تو را مى خوانند و مرا.”
 

 

/انتهای متن/