دیدار مادر شهید با پیکر فرزند شهیدش بعد از 32 سال +عکس

مراسم نخستین دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با پیکر مطهر پسر شهیدش بعد از گذشت 32 سال، شنبه هفتم اسفند در معراج شهدا برگزار شد.

0
 
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
 
دیدار مادر شهید تازه تفحص شده محسن جواهری کاشانی با فرزندش
منبع:جام نیوز/انتهای متن/
درج نظر