زنان در منشورحقوق شهروندی چه جایگاهی دارند؟

در منشور حقوق شهروندی برای زنان به شکل اختصاصی چه حقوقی تعریف شده است و چه حقوقی به شکل عمومی آمده است؟ آیا زمینه های عملی شدن این حقوق از سوی نهادهای مسئول فراهم می شود؟

0

صحبت از زنان وحقوق آنان درجامعه امروزی امری مهم تلقی می شود چرا که در حال حاضر زنان امروز بر خلاف زنان عصر قدیم فعالیت های اجتماعی زیادی در جامعه دارند. پس این امر باعث شده که نسبت  به زنان و حق وحقوق شان، هم درخانواده و هم در جامعه اهمیت بیشتری قائل شویم به خصوص درکشور ایران که کشوری است  اسلامی با فرهنگ وتمدن هزارساله وازآنجایی که در اسلام وقرآن توجه زیادی به زنان شده است. در نتیجه ارج نهادن به حقوق زنان باید در ایران بیشتر از سایر کشورها باشد.

حقوق شهروندی
شهروندی یکی از مهمترین مولفه های مدرن نظام سیاسی و دموکراتیک است و حقوق شهروندی سهم بسزایی در عدالت اجتماعی و درنهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد.
حقوق شهروندی زمانی تحقق پیدا می کند که تمامی افراد یک جامعه ازکلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشند و تفاوت جنسیت باعث اختلاف حق وحقوق زنان ومردان نشود. حال باید دید درمنشور حقوق شهروندی که اخیرا در دولت یازدهم به تصویب رییس جمهور رسیده چه حق وحقوقی برای زنان درنظرگرفته شده است.
در توضیح کلمه شهروند باید گفت: شهروند به تمامی افرادی که در یک کشور زندگی می کنند و به عنوان انسان از حقوق انسانی برخوردارند، می گویند. پس شهروند به معنای عام کلمه شامل مردان، زنان، کودکان، نوجوانان، میانسال ها و … می باشد. پس در نتیجه هر یک از افراد جامعه باید حقوق خاص خود را دارا باشد. بطورمثال: حق نوجوانان این است که آزادانه و بدون دغدغه به تحصیل بپردازند و یا کودکان این حق خدادادی را دارند که از شیر مادر خود استفاده کنند ودرآغوش گرم او پرورش یابند.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه ای ازحقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند ویا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری، تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

شهروندی زنان
 زنان هم که از شهروندان به حساب می آیند و نقش کلیدی و اصلی را در خانواده  و جامعه ایفا می کنند، باید دارای حق و حقوق خاص خود و از آزادی های طبیعی برخوردار باشند. مثلا در انتخاب همسر و انتخاب شغل و…
درماده 3 منشور حقوق شهروندی اشاره ای به برنامه ها وتسهیلات بهداشتی ودرمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی درزندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و درشرایط بیماری، فقر یا معلولیت زنان حق و حقوق قایل شده است که باید هم توسط همسر او و هم توسط دولت رعایت شوند.
درماده 84 آمده است که حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند اما متاسفانه هنوز در جامعه کاری و اقتصادی گاهی زنان در بعضی از مشاغل بیشتر از مردان کار می کنند ولی حقوق کمتری دریافت می کنند.
در این منشور حتی در مورد تغذیه سالم د ردوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع زنان اشاره شده  و حق زنان می داند.

حقوق شهروندی که شامل زنان است
یکی دیگر از حقوقی که برای همه شهروندان، که شامل زنان هم می شود، در ماده 1 این منشور آمده، این است که شهروندان از حق حیات برخوردارند و این حق را نمی توان از آنها سلب کرد، مگر به موجب قانون. منظور این است که همه شهروندان باید بتوانند آزادانه زندگی کنند وکسی حق ندارد جان آنها را بدون حکم قانون بگیرد.
درماده 7 اشاره به این دارد که همه شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند که این موضوع طبعا شامل حال زنان هم می باشد.
درماده 8 آمده که اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است؛ موضوعی که درمورد زنان هم صدق می کند.
بر این اساس می توان گفت که زنان حق دارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت مشارکت فعال و تاثیرگذار در امور مختلف داشته و براساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی مناسب برخوردار شوند.
درماده 11منشور  آمده:
“اقدامات غیر قانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم مردم ممنوع است.”
این ماده در مورد زنان و امنیت شان هم صادق است.

باتوجه به منشور حقوق شهروندی می توان امیدوار بود که همه شهروندان، به خصوص زنان و  دختران  از حق و حقوق خود در مقام یک شهروند، هم خبر داشته باشند و هم در عمل از آن استفاده کنند.
البته بی تردید برای تحقق این امور صرف بیان این حقوق کافی نیست، بلکه  از دست اندرکاران انتظار می رود که برای تحقق این حقوق زمینه های عملی لازم و کافی را برای زنان جامعه فراهم اورند.
/انتهای متن/