بخش ارتباط با مشاورین به دخت راه اندازی شد

برای کاربران به دخت خبر خوبی داریم: بخش ارتباط با مشاورین، راه اندازی شد.

0

بخش ارتباط با مشاورین به دخت که شامل عناوین روان شناسی، حقوقی ، پزشکی و مذهبی است، برای پاسخ گویی مستقیم به سوالات کاربران به دخت راه اندازی شد.

از این پس کاربران به دخت می توانند سوالات خود را مستقیما با مشاورین ما در میان بگذارند و مشاورین هم به این پرسش ها پاسخ فوری و بی واسطه می دهند.

خبر خوب دیگر این که بخش مشاوره حضوری به دخت هم، که برای راهنمایی دوستان به دختی جهت مراجعه به مشاور مناسب در نظر گرفته شده، بزودی آغاز به کار می کند.

 

درج نظر