پیشنهادی برای آزمایش ژنتیک افراد بی‌بضاعت

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به سازمان بیمه سلامت به منظور افزایش پوشش دهی خدمات بیمه ای برای خانواده های بی‌بضاعت بوده است.

0
به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، اشرف سماوات – رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت درباره خبر منتشر شده به نقل از معاون سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه “وزارت بهداشت مانع تامین هزینه آزمایش ژنتیک شد” را کاملاً بی اساس و غیر کارشناسی دانست و اظهار داشت: پیشنهاد سازمان بهزیستی این بود که از محل افزایش قیمت ثبت ازدواج و طلاق، منابع انجام آزمایش ژنتیک تامین شود که این تصمیم به نوعی گران کردن خدمات ارائه شده به مردم محسوب می‌شود و نظر وزارت بهداشت این بود که دولت از محل منابع بیمه ای خدمات ژنتیک را پوشش دهد.

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه گر به منظور افزایش پوشش بیمه ای خدمات ژنتیک، افزود: در این راستا حدود 40 جلسه کارشناسی با انجمن ژنتیک،  آزمایشگاه مرجع سلامت و معاون درمان و بهداشت و نماینده ای از بیمه برگزار شد تا روشی را به بیمه پیشنهاد کنیم که با اجرای آن در هزینه‌های بیمه‌ها برای انجام آزمایشات ژنتیک صرفه جویی شود و از سویی ارزش نسبی خدمات آزمایش ژنتیک مشخص شود و در عین حال از محل انجام صرفه جویی‌ها امکان گسترش پوشش آزمایشات ژنتیک نیز صورت پذیرد.

سماوات افزود: براساس آنچه که مجلس شورای اسلامی در نهایت تصویب کرد، افزایش حق ثبت ازدواج و طلاق و اختصاص آن به سازمان بهزیستی بود تا از این محل برای آزمایشات غربالگری ژنتیک صرف شود این در حالی است که وزارت بهداشت معتقد است برای عدالت در دسترسی به این خدمات به ویژه برای افراد بی بضاعت این اعتبار در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار گیرد تا توزیع آن درست و سیستماتیک باشد.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به این وزارتخانه نبوده، افزود: وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به سازمان بیمه سلامت به منظور افزایش پوشش دهی خدمات بیمه ای برای خانواده‌های بی بضاعت است و اظهارات معاون سازمان بهزیستی در این زمینه، بی اساس و مضحک است.

/انتهای متن/

درج نظر