کودکان هم به جشن انقلاب آمده بودند

دیروز در راه پیمایی 22 بهمن همه آمده بودند و حضور معصومانه و قشنگ کودکان دیدنی بود و چشمگیرهمراه با مادران. در این میان حضور بچه های شهیدان مدافع حرم حال و هوایی دیگر به راه پیمایی بخشید. دوربین خیلی زیبا این حضور را ثبت کرده است.

0

 

حضور نی نی های کالسکه سوار

پسران شهید مدافع حرم مازندرانی محمد بلباسی که هنوز پیکر مطهرش بازنگشته

کوثر بیضایی فرزند شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی

/انتهای متن/

درج نظر