طلاق در خانواده‌هایی که ماهواره دارند بیشتر است

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه آسان نگاه کردن به طلاق یکی از تاثیرات پنهان ماهواره‌ها است، گفت: در خانواده‌هایی که ماهواره وجود دارد طلاق ها نیز بیشتر است.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، کبری خزعلی در یک برنامه رادیویی با اشاره به تحقیقات دو دهه قبل و مقایسه آن با تحقیقات پنج سال پیش، گفت: این تحقیقات نشان از تغییرات گسترده فرهنگی می دهد که باعث طلاق های سریع در زندگی ها می شود.

خزعلی با بیان اینکه عوامل مختلفی در تغییر فرهنگ زندگی ها دخیل هستند، افزود: از مهمترین عوامل در تغییر فرهنگ ها خانواده است. در خانواده هایی که ماهواره وجود دارد طلاق ها نیز بیشتر است و این در حالی است که آنها مدعی هستند با وجود ماهواره ما اعتقادات خود را حفظ کرده ایم اما حقیقت این است که آسان نگاه کردن به طلاق یکی از تاثیرات پنهان ماهواره ها است.
وی ادامه داد: متاسفانه امروزه خانواده ها برای فرزندانشان مشاور نیستند و فرزندی که در حال گذراندن دوران بلوغ است، توسط هم شاگردی‌ها و افراد دیگر هدایت می شود در حالی که خانواده باید کنار فرزندشان باشد.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره  به فضای فرهنگی داخل کشور، بیان داشت: علاوه بر ماهواره، فیلم‌ها و فضای فرهنگی داخلی نیز باعث سوق دادن افراد به فضای فرهنگی غیر واقعی از جامعه می شوند.خزعلی با اشاره به عواملی که باعث وضعیت موجود شده اند،گفت: خانواده اولین مسئول این وضعیت است و دوم آموزش و پرورش قرار دارد. قرار بود آموزش و پرورش برای دانش آموزان، مربیان و خانواده کلاس های آموزشی بگذارد تا این دوره گذار را آموزش دهند و مدیریت کنند تا جوان بتواند احساسات خود را کنترل و آن را مدیریت کند. قبل از ازدواج مدیریت نیاز است اما متاسفانه خود این مشاوره ها نیز بجای اینکه فرهنگ اسلامی ایرانی را نشان دهند، راه غلط را نشان می دهند.

/انتهای متن/

درج نظر