نجات جالب دختر قربانی قاچاق در هواپیما

شیلیا فدریک مهماندار هواپیما با دیدن دختری با ظاهری ژولیده در کنار مردی مسن تر و خوش لباس در هواپیما نگران شد.

0

 


براساس آمار رسمی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۷۵۰۰ مورد قاچاق انسان در آمریکا گزارش شد.
 
/انتهای متن/
درج نظر