وزیر بهداشت دردی از جامعه پرستاری درمان نکرد

پانزدهم بهمن مصادف با روز پرستار است و پرستاری از سخت ترین و هم حساس ترین کارهای دنیاست. اما آیا مسئولین امر بخصوص وزارت بهداشت به پرستاران و مسائل و مشکلات شان به تناسب اهمیت و حساسیت کارشان رسیدگی می کند؟

0

واضح است که پرستاری یکی از سخت ترین مشاغل در دنیااست وقطع به یقین ارتباط تنگاتنگی با سلامت جان بیماران دارد وبه همین دلیل در اغلب کشورهای توسعه یافته، پرستاران مشمول دریافت حمایت های مالی واجتماعی بالایی شده تا بتوانند خدمات بهتری به بیماران ارائه دهند.متأسفانه در کشور ما این کادر درمانی از کمترین میزان مزایا وخدمات دولتی بهره مند هستند واین مسأله نه تنها سختی کار این قشر زحمتکش را دوچندان کرده است بلکه تأثیر نامطلوبی بر نحوه خدمت رسانی آنها به بیماران به همراه داشته است.
محمد شریفی مقدم قائم مقام نظام پرستاری در گفتگویی با به دخت در این  زمینه شرکت کرده است.

شغلی که با جان مردم مرتبط است
محمد شریفی مقدم در خصوص سختی کار پرستاری گفت:
پرستاری حرفه خاصی در دنیا است حساسیت کاری بالا، شیفت های کاری غیر متعارف شب تا صبح،پرخطر بودن این شغل سبب شده است تا تمایل به قبول این حرفه کم باشد..
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته نگاه به این حرفه نگاهی ویژه است؛ زیرا معتقدند خروجی کار پرستاران روی سلامت مردم تأثیر مستقیم دارد. به طور مثال اگر یک کارگر ساختمانی کار خود را درست انجام ندهد، مسلم است که مقداری از مصالح ساختمانی هدر می رود وکیفیت کار کمی پایین می رود و در حالی که اگر یک پرستار کیفیت کاری پایینی داشته باشد، خروجی کار او که جان انسان هاست، به خطر خواهد افتاد. در کشور ما متأسفانه وضع به این صورت نیست وکم توجهی مسئولین به پرستاران باعث شده است علی رغم تلاش این کادر درمانی مردم از خدمات لازم برخوردار نشوند.

شیفت های زیاد کاری وافزایش ضریب اشتباه
شریفی مقدم ضمن اشاره به این موضوع که کمبود نیروی پرستارقطعا بار خدمتی بیشتری بر دوش پرستاران به همراه خواهد داشت گفت:
اعتقاد ما بر این است که موانع خدمتی پرستاران باید برداشته شود، به طوری که زمانی که کار پرستار به دلیل کمبود نیرو سه برابر می شود، مسلم است که نمی تواند جوابگوی بیماران بوده وکیفیت کاری او پایین می آید.همچنین  وضعیت معیشت پرستاردر نحوه خدمت رسانی او به شدت اثر دارد و زمانی که وضع معیشت پایین می آید، قطعا پرستار با یک شیفت قادر به چرخاندن امورمربوطه  زندگی نیست ومجبور است دو تا سه شیفت کار کند تا بتواند زندگی را اداره کند. مسلما پرستاری که سه شیفت کار می کند، به دلیل خستگی بیش از حد میزان خطای او بالا می رود واین خطا اجتناب ناپذیر است.

رفاه پرستاران در کشورهای توسعه یافته
وی افزود: زمانی که در امریکا دو ساعت به شیفت کاری پرستاران اضافه شد، 14 درصد میزان خطای آنها بالا رفت و این در حالی است که در کشور ما اغلب پرستاران 24 ساعت و36 ساعت وبعضا 72 ساعت سرکار هستند واین مسأله قطعا بار سنگین روحی وجسمی برای آنها به همراه خواهد داشت. در کشورهای توسعه یافته برای این که پرستار مرتکب خطا نشود وشاداب باشد، حقوق پرستار را در حدی تعیین می کنند که با یک شیفت معمولی قادر به اداره زندگی باشد واین مسأله میزان خطای پرستار را به شدت پایین می آورد؛ زیرا دغدغه زندگی ومعیشت ورفاه را نخواهد داشت وبه مردم هم خدمات مناسبی ارائه می دهد.

قانون بازنشستگی بیست ساله پرستاران اجرا نمی شود
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور وضعیت کاری پرستاران را در کشور را یک سیکل معیوب ومنفی دانست که اثر منفی خود را بر سیستم درمانی خواهد گذاشت واظهار داشت:
کمبود حقوق پرستار باعث شده تا پرستاران شیفت های بیشتری بگیرند وبه دلیل  کمبود کادر پرستاری بیمارستان به پرستاران اضافه کار بیشتری می دهد وطبیعی است که کار سخت، شیفت زیاد وسه برابر کار به جبران نیروی کم باعث می شود که در مدت کوتاه پرستار دچارخستگی مفرط ودر نتیجه مستهلک شود.اغلب پرستاران ما بعد از 10 سال کارآیی کافی یک نیروی کار را ندارند.در قانون آمده است که پرستاران می توانند به شرط این که یک شیفت کار کنند، از مزایای مشاغل سختی کار بهره مند شوند؛ به این صورت که بعد از بیست سال بازنشسته شوند وده سال هم بخشودگی شامل آنها شود ولی علی رغم این قانون در دستگاه دولتی هیچ کجا با بازنشستگی بیست سال پرستاران موافقت نمی شود زیرا کمبود نیرو وجود دارد واز طرفی هم پاداش بازنشستگی پایان کار را ندارند. در نتیجه این گونه که پیش می رود دود این کاستی ها به چشم مردم وبیماران می رود ومردم از کم توجهی مسئولین وزارت بهداشت خسارت خواهند دید.

وزارت بهداشت مقصر است
وی افزود:متأسفانه در این دوره با انتصاب وزیر جدید وزرات بهداشت نه تنها هیچ مشکلی از جامعه پرستاری حا نشده است، بلکه کارشکنی های زیادی برای سازمان نظام پرستاری به وجود آمده است؛ به طوری که جلوی اقداماتی که قرار بود در پی ارتباطات برقرار شده با مجلس وبخش هایی از دولت وبیمه به نفع پرستاران انجام شود، گرفته شد.متأسفانه سیاست های پوپولیستی وزارت بهداشت خصوصا شخص وزیر بهداشت تنها در حد برگزاری شوهای مردمی در تلوزیون بوده است ودردی از جامعه بزرگ پرستاری که خدمات درمانی به مردم ارائه می کنند، درمان نکرده است. ایشان در مراسم روز پرستار در جمع مدیران پرستاری اعلام کردند که خبر حوشحال کننده ای برای جامعه پرستاری ندارند وکار پرستاری با مادیات قابل جبران نیست واین در حالی است که در این دوره بیشترین منابع  دولت در غالب طرح تحول سلامت به سمت وزارت بهداشت سوق یافته است وکمترین تأثیر را بر روی جامعه خدوم پرستاری داشته است.  با این اوصاف جامعه پرستاری امیدوار است که چند ماهه خدمت وزیر فعلی وزارت بهداشت گذرانده شود، بلکه با انتصاب وزیر بهداشت جدید حداقل اگر اقداماتی به نفع پرستاران انجام نشود، در تقابل با جامعه پرستاری کاری صورت نگیرد.

مجلس حامی پرستاران
کاهش مشکلات جامعه پرستاری بر عهده وزارت بهداشت است واین وزارت نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بلکه جلوی اقدامات نظام پرستاری را گرفته است به طوری که در تقابل با رایزنی هایی که این سازمان با مجلس شورای اسلامی برقرار کرده است، قرار گرفته است. البته جای تقدیر از مجلس شورای اسلامی  وجود دارد؛ زیرا همیشه در جهت حمایت از جامعه پرستاری بوده است ودر دوهفته گذشته در طرح الزام قانون تعرفه گذاری در برنامه ششم وپرستاری در منزل طی دو مصوبه همراهی خود رابا جامعه پرستاری اعلام کرده است، لیکن مشکلات جامعه پرستاری به دلیل کم کاری وزارت بهداشت همچنان پابرجا به قوت خود باقی است.

خطاهای پرستاری غیر قابل انکار است
قائم مقام سازمان نظام پرستاری در پاسخ به این پرسش خبرنگار به دخت که با توجه به شکایات مردم از جامعه پرستاری وازدیاد خطاهای کادر درمانی چه راهکاری باید اعمال شود واین وضعیت را چگونه باید سامان داد عنوان کرد:
 ما به این امر اقرار می کنیم که مردم آنچنان که باید ولازم است امکانات لازم ومناسب را از جامعه پرستاری وکادر درمانی دریافت نمی کنندو در دنیا فرمولی وجود دارد که به طور نمونه حداقل به ازای هر 1000 نفر باید سه پرستار وجود داشته باشد ودر امریکا این آمار 10 پرستار است.در کشور ما این فرمول یک ونیم است؛ یعنی به عبارتی اگر مردم بخواهند حداقل حدمات را بگیرند، حداقل باید 100 هزار نفر به جامعه پرستاری افزوده شود .لذا با وضعیت فعلی خطاهای پرستاری هم زیاد است. اما جالب است بدانید این خطاها از کادر درمانی بسیار دیده می شود، لیکن پرستاران در دیدرس بیشتر بیماران هستند .

منابع وزارت بهداشت خرج افرادی خاص می شود
وی افزود: بر طبق آمار بیش از 80 درصد پرستاران درهر شش ماه خشونت را چه به صورت کلامی وچه به صورت فیزیکی تجربه کرده اند ودر معرض خشونت بیماران ناراضی قرار می گیرند. قطعا بهترین راهکار این است که حاکمیت که مسئولیت تأمین سلامت مردم رابر عهده دارد به قشر پرستار که بیشترین خدمات را ارائه می دهند، رسیدگی بیشتری کند وتوجهی که در این دولت به پرستاری نشده است را جبران کند.م تأسفانه پول ومنابع خاص وجود دارد ولی برای عده خاص واختلاف درآمدی بسیار زیاد است؛ در نتیجه بی عدالتی وتبعیض باعث رنج بیشتر کادر پرستاری شده است که چرا با وجود کار بسیار بهره نصیب عده دیگری می شود.

/انتهای متن/

درج نظر