ایجاد 18خانه امن برای زنان و دختران رانده شده از خانه

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 18 خانه امن در کشور ایجاد شده است تا زنان و دختران از خانه رانده شده -به هردلیلی- بتوانند شب را در یک سرپناه مطمئن بسر ببرند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید افزود: 18 خانه امن در 18 استان کشور برای زنان در معرض خشونت وجود دارد که زنان و دختران مورد خشونت قرار گرفته یا رانده شده از خانه و زنانی که از ترس جانشان از خانه بیرون می آیند، می توانند به این خانه ها مراجعه کنند.

وی با یادآوری شماره تلفن 1480 برای دادن مشاوره و کمک به زنان و دختران در معرض خشونت ، خاطرنشان کرد: سال گذشته در 18 خانه امن، یکهزار و 500 زن را به خاطر خشونت خانگی پذیرش کردیم .
مسعودی فرید در عین حال تصریح کرد: ما که تمام خشونت های خانگی را رصد نمی کنیم ، این آمار پذیرش هایی است که به ما مراجعه می کنند ، بسیاری از زنان از خدمات بهزیستی بی خبرند و به این مراکز مراجعه نمی کنند درحالیکه ممکن است خشونت رخ دهد و به مراکز بهزیستی مراجعه نکنند.
وی افزود: مطالعه پیمایش یا مطالعه تحقیقی ملی در کشور نداشتیم که ببینیم مثلا میزان خشونت خانگی در ایران چقدر بوده که آمار خشونت های خانگی به تفکیک استان اعلام کنیم وفقط آمار پذیرش های خودمان را داریم.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: شاید لازم باشد بهزیستی امکانات بیشتری مانند خانه های امن را از نظر رسانه ای مطرح کند و بگوید بطورمثال ما خانه امن داریم.

مسعودی فرید افزود: همچنین مردم باید با شماره های اورژانس اجتماعی 123 و صدای مشاور 1480 بیشتر آشنا شوند تا اگر اتفاقی برای زنی بیفتد بداند باید به کجا مراجعه کنند.

 
/انتهای متن/
درج نظر