مسابقه «فیلم و نظر»1

مجموعه مسابقه “یک عکس یک نظر” تمام شد. حالا یک مسابقه دیگر…

11

سرویس مسابقه به دخت/

مجموعه مسابقه  “یک عکس یک نظر” را با کمک هم پیش بردیم: ما تلاش کردیم که عکس خوب روی سایت بگذاریم و شما با دادن نظرات تان و شرکت در مسابقه، رونقی به این بخش دادید. بگذریم که این کار هم مثل کارهای دیگر سایت خیلی وقت ها بهانه بود برای حرف زدن و اظهار نظر، حتی اگر ربط زیادی  هم با عکس و موضوع آن نداشت.

در دوره جدید، برای مسابقه فیلم کوتاهی در نظر گرفته ایم و شما با دادن یک اسم مناسب در مورد فیلم و بیان احساس و نظرتان در مورد آن، در مسابقه شرکت می کنید. ضمنا شما می توانید برای این قسمت، فیلم هم پیشنهاد بدهید.

و اما فیلم اول که شما باید یک اسم برای آن و یک نظر در موردش برای ما بفرستید:

[jwplayer mediaid=”4895″]

نمایش نظرات (11)