زنان در روزهای انقلاب + تصاویر

اگر در جنگی كه هشت سال بر ما تحمیل شد، زنان ما، بانوان كشور ما در میدان جنگ، در عرصه‌ی عظیم ملی حضور نمیداشتند، ما در این آزمایش دشوار و پر محنت پیروز نمیشدیم.(امام خامنه ای)

0

/انتهای متن/

درج نظر