هزار نوزاد در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی متولد شدند

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری در٦٠ بیمارستان ملکی این سازمان، ٩٠ هزار و ٣٠٨ مورد زایمان انجام گرفته است، افزود:٣١ درصد از کل زایمان‌ها ( سزارین و زایمان طبیعی) مربوط به مادرانی است که برای اولین زایمان به مراکز درمانی ملکی مراجعه کرده‌اند و ٦٩ درصد مربوط به مادرانی است که برای زایمان های بعدی مراجعه داشته‌اند.

0

به گزارش به دخت به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر محمد علی همتی مجموع سزارین‌های انجام شده در مراکز ملکی را ٤١ هزار و ٧٨٥ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ٢٥ درصد مربوط به مادرانی بوده است که زایمان آنها در بارداری اول به روش سزارین بوده است,٦٥ درصد مربوط به مادرانی است که سزارین آنها تکراری بوده و ١٠ درصد از سزارین‌های انجام شده مربوط به مادرانی است که زایمان قبلی آنها به روش زایمان طبیعی بوده است.

90 هزار نوزاد در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی متولد شدند

وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال ١٣٩٥، تعداد ٤٦٠ هزار و ٥٦ نفر بیمار در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی بستری شده‌اند و میانگین درصد اشغال تخت بیمارستان‌های ملکی سازمان در این مدت، معادل ٧٤درصد بوده است.
دکتر همتی گفت: تقریباً ٤٩ درصد از بیمارستان‌های ملکی این سازمان در شش ماهه اول سال ٩٥، اشغال تخت بالاتر از میانگین (٧٤ درصد) را داشته‌اند.
وی افزود: ٦٦ درصد  بیمارستان‌های  ملکی سازمان،  در همین مدت دارای اشغال تخت بیشتر از ٧٠ درصد بوده‌اند که به لحاظ طبقه‌بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رده مطلوب قرار گرفته‌اند.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ٢١ درصد بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی در شش ماهه اول سال ١٣٩٥دارای اشغال تخت بین ٦٠ تا ٧٠ درصد بوده‌اند و در رده متوسط قرار گرفته‌اند، گفت: بیش از ٢٥٨ هزار مورد عمل جراحی بستری در مراکز درمانی ملکی این سازمان انجام گرفته که بیشترین رشد در تقسیم بندی درصد موارد جراحی بستری، مربوط به عمل‌های جراحی بزرگ بوده است که از ١٤درصد در شش ماهه اول سال ٩٤ با رشد ١/٥ درصدی به ١٥ درصد در شش ماهه اول سال جاری رسیده است.

/انتهای متن/

درج نظر