نظر مولاوردی درباره مصوبه بازنشستگی زودهنگام زنان

معاون رییس جمهوردر امور زنان و خانواده گفت: موضوعاتی مانند اصلاح و تغییر سن بازنشستگی زنان بهتر است در قالب یک قانون دایمی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری پیگیری و تصویب شود، نه در یک قانون پنجساله.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، شهیندخت مولاوردی افزود: موضوعاتی مانند اصلاح و تغییر سن بازنشستگی زنان را در چهارچوب اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پیگیری و بررسی کردیم و نظرات خود را ارایه داده ایم و با توجه به اینکه متن لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز نهایی نشده است پس امکان گنجاندن پیشنهادات مرتبط در آن وجود دارد

وی گفت: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اسفندماه به پایان می‌رسد، سپس پیشنهادات قبلی برای اصلاح این قانون مرور و این لایحه به مجلس ارسال می‌شود.
مولاوردی در پایان با اشاره اختیاری بودن بازنشستگی زنان پس از ۲۰ سال خدمت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه هستیم.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان به کل لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده‌ای درمورد بازنشستگی زنان شاغل موافقت کردند و به موجب آن همه سازمانها و دستگاه‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را موظف کردند تا با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های دولتی و بیمه شدگان زن تامین اجتماعی در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند. بر اساس این مصوبه میزان محاسبه مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای پرداخت حق بیمه‌ متقاضیان خواهد بود.

/انتهای متن/

درج نظر