تبادل هر دختر تحصیلکرده در تانزانیا با ۵ گاو؛ رسوم خرافی بیداد می کند

شرایط فرهنگی در برخی جوامع آفریقایی همچنان سنتی است که در این میان زنان و دختران بیشترین آسیب ها را از این فضا متحمل می شوند.

0
به گزارش به دخت به نقل از شفقنا، یکی از سنتی ترین جوامع آفریقایی در تانزانیا وجود دارد که رسوم قبایلی در آن همچنان حرف اول را می زند. یکی از بدترین رسم ها در این کشور، معاوضه دختران دم بخت با احشام یا زمین کشاورزی است به طوریکه اکنون در برخی مناطق تانزانیا، یک دختر دیپلمه با ۵ گاو شیرده تبادل می شود!
 
/انتهای متن/
درج نظر