انتصاب نخستین زن مدیرکل محیط زیست کشور درسیستان و بلوچستان

نیره پور ملایی طی مراسمی یکشنبه به عنوان نخستین مدیرکل زن حفاظت محیط زیست کشور به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان منصوب و معرفی شد.

0
 

 

درج نظر