تنبيه كودكان علت 63 درصد تماس‌هاي “صداي يارا “

بنابر اظهارات مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان (صداي يارا)، 63 درصد تماس‌هاي صداي يارا مربوط به كودكاني است كه تنبيه مي‌شوند كه در اين ميان 42 درصد بهتنبيه بدني و 58 درصد نيزبه تنبيه عاطفي و رواني اختصاص دارد.

0

سرویس خبر به دخت/

فرشته صدر نوري  با تشريح آمار سه ماهه نخست امسال تماس‌هاي برقرار شده با صداي يارا، اظهار كرد: 89 درصد از 742 تماس برقرار شده با صداي يارا توسط مادران، هفت درصد كودكان، سه درصد افرادي كه به نحوي با كودك در ارتباط بوده و 2 درصد توسط پدران برقرار شده است.

به گفته وي 30 درصد مشاوره‌هاي انجام شده خانوادگي است و 45 درصد مربوط به آشنا نبودن با شيوه‌هاي فرزند پروري، 11 درصد عدم هماهنگي بين والدين و تعليم و تربيت، 13 درصد مسايل مربوط به تربيت تك فرزندي، 9 درصد ناسازگاري و ديگر موضوعات از قبيل اعتياد والدين، ارتباط خواهر و برادر و از دست دادن بستگان نيز داراي فراواني يكساني هستند.

اين مددكار صداي يارا در ادامه با بيان اينكه اختلالات رفتاري با 19 درصد در ميان نوع مشاوره انجام شده رده دوم را دارد، عنوان كرد: لجبازي با 30 درصد، پرخاشگري با 29 درصد و عدم اعتماد به نفس، تنبلي، عدم مسئوليت پذيري، دروغ گويي و گوشه‌گيري داراي فراواني يكساني در اين ميان هستند.

به گفته صدر نوري، مسائل تحصيلي با 10 درصد و مشكلات عادتي با 8 درصد از ديگر مشاوره‌هاي ارائه شده به متقاضيان است.

وي ادامه داد: 35 درصد تماس‌ها مربوط به كودكان چهار تا هفت ساله، 22 درصد سه تا پنج ساله، 20 درصد هشت تا 11 ساله، 13 درصد نيز 12 تا 15 ساله بوده است.

اين مددكار صداي يارا ادامه داد: 36 درصد تماس‌ها مربوط به كودكان زير سن دبستان، 28 درصد دبستان، 13 درصد راهنمايي، 10 درصد دبيرستان و سه درصد دانشجو بوده است.

به گفته صدر نوري 54 درصد تماس‌ها به كودكان دختر و 46 درصد به كودكان پسر مربوط مي‌شود.

وي در ادامه اظهار كرد: 94 درصد اين خانواده‌ها، خانواده‌هاي هسته‌اي، پنج درصد گسترده و يك درصد خانواده گسسته هستند.

اين مددكار صداي يارا همچنين عنوان كرد: 47 درصد تماس گيرندگان داراي مدرك ديپلم، 36 درصد داراي مدارك بالاتر از ديپلم، 11 درصد داراي تحصيلات بالاتر از دبيرستان، 3 درصد سيكل، دو درصد تحصيلات در سطح ابتدايي و يك درصد بيسواد هستند.

منبع:ایسنا/انتهای متن/

درج نظر