درگذشت خبرنگاری که آغاز جنگ جهانی را اعلام کرد

خبرنگاری که در سال ۱۹۳۹ میلادی با مشاهده عبور تانک‌های آلمانی از مرز لهستان، به عنوان اولین نفر خبر آغاز جنگ جهانی دوم را اعلام کرد، در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت.

0

/انتهای متن/

درج نظر