پدربزرگ و مادربزرگ بچه را لوس می کنند؟

بعضی وقت ها ممکن است بچه ها که پیش پدر و مادر بزرگ هستند، به دلایلی لوس شوند. آیا این شامل همه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها می شود؟ برای این مشکل چاره ای هست؟

0

فریبا  علیزاده/

 

پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها دنیادیده و با تجربه اند و خیلی وقت ها در کار تربیت بچه ها هم می توانند کمک کار خیلی خوبی برای ما باشند. در عین حال گاهی ممکن است مشکلاتی هم در این موارد پیش می آید.

بسیاری از اوقات مشکلات، اختلافات و تفاوت های سلیقه ای بین بزرگترها، به بچه ها نیز انعکاس داده می شود؛ بخصوص زمانی که پای اطرافیان در میان ؛ همان اختلاف و مشکلات همیشگی جامعه ، مسائلی که شاید خیلی وقت ها بی اهمیت و ساده جلوه کند اما  ممکن است از روی غرض ورزی، بی تجربگی و حساسیت بیش از حد ، به یک جنگ بی پایان تبدیل می شود و حتی دامن گیر فرزندان ما نیز گردد و نسل به نسل ادامه پیدا کند .

بعضی وقت ها این مشکلات رنگ دلسوزی، محبت و غیره به خود می گیرد ولی متاسفانه از روی لجبازی صورت می پذیرد.

البته مسلما این شامل همه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نمی شود. می دانیم که خیلی از آنها در تربیت بچه ها و محبت کردن عاقلانه و پخته رفتار می کنند.

 

لوس شدن کودک توسط پدربزرگ و مادربزرگ

 پدربزرگ و مادربزرگ ها به دلیل محبت بیش از حد و روش های مخصوص تربیتی خود به فرزندان ، نوع زندگی، سن و تفاوت نسل ها، ناخواسته رفتارهایی از خود بروز می دهند که در نهایت منجر به لوس شدن کودک می شود. گاهی هم به دلیل ترس از تنها ماندن و بی توجهی خود در صدد این برمی آیند که با محبت        بی حد و اندازه خود به نوه های شان ، توجه آن ها را به سمت خود جلب کنند. همچنین آنها دوست ندارند کودک از آن ها برنجد و دلخور شود ؛ لذا ناخواسته باعث تشدید این رفتارها در کودک می شوند .

 

چه کنیم؟

وقتی احساس می کنید که ممکن است رفتار پدربزرگ و مادربزرگ، کودک شما را لوس کند، به این نکته ها توجه کنید:

  • فراموش نکنید که در هر شرایطی باید حرمت پدر و مادرتان را حفظ کنید. کودکان، تماشاگر رفتارهای شما با والدین تان هستند . در نتیجه هر طور که با آنها رفتار کنید، کودکان تان هم همان گونه با شما رفتار خواهند کرد . بنابراین چنانچه دیدید که مخالفت شما با روش های پدربزرگ و مادربزرگ، موجب رنجش خاطر آن ها و از بین رفتن حرمت ها می شود، سعی کنید چشمان تان را ببندید و سخت نگیرید.ا در غیر این صورت سعی کنید با لحنی مؤدبانه به پدربزرگ و مادربزرگ تذکر داده و صحبت کنید و آن ها را توجیه کنید که رفتارشان با کودک چه عواقبی در پی خواهد داشت .
  • بزرگترها به دلیل شرایط سنی خود نگران تنها ماندن ، بی توجهی و دور شدن از فرزندان شان هستند، مخصوصا مادرانی که در این سن ، دوران افسردگی ناشی از دوران یائسگی یا اضطراب تنها ماندن را تجربه می کنند. آنها در این شرایط سعی دارند که با محبت زیاد ، فرزندان خود را برای همیشه در کنارشان حفظ نمایند. در نتیجه باید متوجه این دوره سنی حساس در آنها و مسائل ناشی از آن باشید و سعی کنید همواره درک شان نمایید .
  • فرزندان را متوجه تفاوت خانه خود با خانه پدر و مادربزرگ نمایید و بگویید دلیل نمی شود که هر رفتاری که در آنجا دارد، در خانه هم داشته باشد و خانه مقررات و قوانین خاص خود را دارد و هر قانونی که شما گذاشتید، باید رعایت شود .
  • به پدربزرگ و مادربزرگ بگویید که بودن آنها در کنار فرزندان کافی است و نیازی به انجام خواسته های غیرمنطقی و نامعقول و بیش از حد آنها نیست و این مسئله را می توانید با توجه کافی به پدربزرگ و مادربزرگ نشان دهید تا آن ها نیز بدانند که شما همیشه در کنارشان هستید، چه آنها این محبت ها را انجام دهند و چه ندهند .
  • اگر پدربزرگ و مادربزرگ در خرید وسایل غیرضروری برای کودک افراط می نمایند، می توانید به آنها یادآوری کنید تا تنها وسایل مورد نیاز کودک را برایش تهیه نمایند و محترمانه از آنها بخواهید که فلان وسیله مورد نیاز است و کودک خوشحال می شود که آن را برایش تهیه کنند و یا می توانند از آنها بخواهید به جای خرید وسیله ، پول آن را به کودک بدهند تا پس انداز کند.
  • می توانید به شکل غیرمستقیم و طوری که پدربزرگ و مادربزرگ متوجه نشوند که قصد دارید از رفتار آن ها ایراد ، آنها را در جریان برنامه ها ، کتاب ها و آموزش های مورد نیاز در این راستا قرار دهید و با ظرافت و دقت، آنها را متوجه اشتباهات شان کنید ؛ بدون این که خودتان درگیر شوید. همچنین می توانید با کمک گرفتن از برنامه های تلویزیونی و مسائل تربیتی که در این زمینه پخش می شود، در جریان مسایل تربیتی روز قرار بگیرند .

/انتهای متن/

 

درج نظر