هنرمندی با پوست پرتقال

پرتقال میوه خوشمزه زمستانی است که می تواند غیر از مصرف خوراکی مستقیم مصارف جالب دیگر هم دارد.

0

حالا که فصل مرکبات فرا رسیده برای شما ایده ای خاص داریم تا به منزل حال و هوای زمستانی خوب تری ببخشید.

 مطابق تصویر پرتقال را پوست گرفته و آن را خشک کنید.

 برای خشک کردن می توانسد از نور آفتاب، بخاری و یا مایکروفر استفاده کنید.

برای اینکه اثر شما رنگارنگ شود، درجه خشک کردن متفاوتی را برای پوست ها انتخاب کنبد.

ایده هایی برای آویز در

و یا اینکه شما می توانید پوست را با قالب شیرینی پزی ببرید ، و از این تکه ها برای ریسه استفاده کنید.

گل هایی که با پوست پرتقال درست می شود

 /انتهای متن/

درج نظر