برگزیدگان مسابقه های اخیر

برگزیدگان مسابقات اخیر مشخص شدند…

1

سرویس مسابقه به دخت/

برگزیدگان مسابقه «یک عکس، یک نظر» به این شرح هستند:

مسابقه 10:

خانم “Rokhsareh” با مطلب زیر:

من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم برای دوست،بر درش برگ گلی میکوبم، روی آن با قلم سبز بهار مینویسم: خانه دوستی اینجاست……………..

مسابقه 11:

خانم “زهرا-اس” با مطلب زیر:

پرواز اعتماد را با یکدگر تجربه کنیم وگرنه می شکنیم بالهای دوستیمان را(مارگوت بیکل).
سیراب شدن جوانان در خانواده قوّت پرواز بالهای آنان است. مهربانیت را به ایشان بنوشان، آنان را از اعتماد و توجه و تحسین سرشار کن تا چون کبوتران جلد حرم از همان آستانه بیراهه های خطا و گناه به دارالامان خانواده بازگردند.

مسابقه 12:

خانم “ریحانه” با مطلب زیر:

کلید همه ی قفل ها دست خداست.
سعی کن ،
انقدر بنده ی خوب و قانعی باشی ،
که نرسیده به در ،
خدا درو برات باز کرده باشه و منتظرت باشه…

مسابقه 13:

خانم “زهرا” با مطلب زیر:

ورودی و خروجی فرهنگی!
همون چیزی که میخونیم یا میبینیم و وارد مغزمون میشه، حتی روی لباسمون هم فریاد و تبلیغ میشه!
این یک دور است. دیگران هم با دیدن و خوندن شعار مورد تبلیغ روی لباس، پیامش رو بر خروجی خودشون منعکس میکنند و ………….

مسابقه 14:

خانم “ماهی” با مطلب زیر:

این همون پازل گمشدست که با توکل بر خدا میتونیم پیداش کنیم فقط یه خورده صبر و حوصله میخاد راستی حواستون باشه همه رو سر جای خودش بذارین که وقتی تایم بازی تموم شد حسرت گذشته رو نخورین که ایکاش بیشتر حواسمو جمع میکردم.

از برگزیدگان محترم تقاضا می شود جهت دریافت جایزه خود با شماره “به دخت” تماس بگیرند:

09199904512

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)