سیمای “زن” در کتب درسی بررسی می‌شود

کارشناسان “نقش و سیمای مطلوب زن در کتب درسی” را بررسی و شخصیتهای برجسته زن را که در هیچ یک از کتابهای دوره‌های مختلف تحصیلی به آنها اشاره نشده است پیشنهاد می‌کنند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای خطاب به کارشناس مسئولان امور زنان استان‌ها خواستار «بررسی نقش و سیمای مطلوب زن در کتب درسی» شد.

در این اطلاعیه آمده است که کارشناس مسئولان امور زنان استان‌ها می‌توانند با عنایت به نکات ذیل  نسبت به بررسی”نقش و سیمای مطلوب زن در کتب درسی” اقدام و نتایج حاصل را حداکثر تا دوم بهمن ماه  از طریق شماره نمابر (۸۸۸۹۴۰۸۹)  به این دفتر ارسال کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید: پارامترهای بررسی کتاب: تصاویر، نقش و جایگاه(خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) است. انجام فعالیت بر اساس لیست اسامی کار گروه و پایه تحصیلی تعیین شده، تصاویر و محتوای مناسب و یا غیر منطقی  بر اساس کلیشه های جنسیتی  در کتاب های درسی مورد بررسی با تعیین صفحه و موضوع ارائه شود. بررسی کتاب از طرح تا نوشته روی جلد تا پشت جلد باشد، ارائه پیشنهاد اسامی شخصیتهای برجسته زن در عرصه‌های مختلف (مذهبی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و…  با ذکر شاخص الگویی جهت لحاظ در کتاب درسی مورد بررسی (شخصیت هایی که در هیچ یک از کتاب های دوره های مختلف تحصیلی به آنها اشاره نشده است.) باشد.

/انتهای متن/

درج نظر