فاصله‌ها را در ازدواج و زندگی جدی بگیریم

میان آدم ها فاصله های بسیاری هستند؛ فاصله های اعتقادی، فرهنگی، رفاهی، سلیقه ای و …
بعد از شروع زندگی ،اگر در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده ؛ قلب های عاشق مانع دیدن فاصله ها شوند ، فاصله ها خود را نشان می دهند و عاملی برای دوری ها و جدایی ها می شوند

0

نسیم شهسواری/

همه ما به شکلی و نحوی در زندگی‌مان فاصله‌هایی داریم، فاصله‌ای که گاهی برای ما خوشایند هستند و گاه برایمان ملال‌آور، اصلاً زندگی ما آدم‌ها پر است از فاصله‌ها و دوری‌ها و نزدیکی‌ها، فاصله‌ های ما در زندگی گاهی مادی هستند و گاهی معنوی، گاهی دست خود ما هستند و گاهی در آن‌ها هیچ نقشی نداریم، این فاصله‌ها را می‌توان گاهی درجایی و یا با تصمیمی درست نداشته باشیم و بودن شان را به زندگی‌مان تحمیل نکنیم.

شاید با شنیده این مقدمه، ذهن تان پرشده باشد از فاصله‌های کوچک و بزرگی که در زندگی‌ تان وجود دارد.

جنسی از فاصله ها  وجود دارد که بودنش بد و مخرب است، جنسی از فاصله که وسعت آن و دوری آن با یک نادیده گرفتن، یک انتخاب نادرست و یک تصمیم عجولانه از روی احساس آغاز و  هرروز و هرروز افزوده می‌شود.

این‌ها را گفتم تا یک حرف صمیمانه و از ته دل بزنم؛ یک حرف صمیمانه و از ته دل با همه‌کسانی که در روزهای نخستین برای ساختن یک زندگی هستند، کسانی که در مرحله انتخاب هستند، مرحله انتخاب برای داشتن یک همراه برای همه مسیرهای نرفته زندگی.

می‌خواهم برای تان داستانی تعریف کنم، داستانی که در آن کلی هشدار و حرف و پیشنهاد است، هشدار و حرف و پیشنهاد برای اینکه با چشمانی باز، بهترین گزینه را  انتخاب کنید.

دوستی به نام فاطمه داشتم. او و حسن در همان روزهای نخستین دانشکده باهم آشنا شدند و خیلی طول نکشید که این آشنایی بیشتر و بیشتر شد و درزمانی کوتاه حسن و فاطمه، زن و شوهر شدند. آنچه در ارتباط با حسن و فاطمه جالب‌توجه بود فقط ازدواج زود هنگام آن‌ها نبود، بلکه آنچه در آن‌ها بیشتر از هر چیزی توجه آدم را جلب می‌کرد فاصله‌های بین  آن‌ها بود، فاطمه و حسن، از مسائل اعتقادی، سلیقه و فرهنگ  گرفته تا  سطح رفاه خانواده و خیلی چیزهای دیگر باهم فاصله‌ های بسیار داشتند، درواقع تنها چیز مشترک میان آن دو قلب‌های عاشقی بود که وقتی هیجان عاشقانه ‌اش تمام شد به تمام فاصله‌ها اجازه بروز داد، وقتی تپش‌های قلب عاشق فاطمه و حسن آرام گرفت، تمامی فاصله‌هایی که روزی دیده نشده بودند، دیده شدند و این فاصله‌ ها روز به‌ روز و لحظه‌ به ‌لحظه بیشتر و بیشتر شد و فاطمه و حسن …

پس فاصله‌ ها را در روزهای نخستین زندگی، آن زمان که می‌خواهیم یک شروع دوست‌داشتنی را آغاز کنیم جدی بگیریم، این فاصله ها  به ‌مرور زمان بیشتر و بیشتر می‌شوند.

و دیری نمی پاید که بهانه برای اختلاف و بر هم زدن شادی یک زندگی نو پا خواهد شد.

این فاصله‌ها را جدی بگیریم.

/انتهای متن/

درج نظر