کشتی زنان با شیوه اسلامی راه اندازی می شود

رئیس فدراسیون کشتی گفت: اعتقادات، فرهنگ ها و سلیقه های مختلف کشورها یکی از دلایل اصلی ارائه طرح ایجاد و توسعه شیوه جدید کشتی زنان به شیوه اسلامی است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون کشتی، « رسول خادم» افزود: توسعه و برنامه ریزی های صورت گرفته برای جهانی شدن این شیوه از کشتی، در میان بانوان علاقمند در دنیا، چهار تا شش سال آینده محقق خواهد شد.
وی گفت: ایران برای توسعه کشتی بین زنان مسلمان و قشرقابل توجهی از بانوان غیرمسلمان دنیا که به دلایلی چون ملاحظات فرهنگی، اعتقادات و پوشش فعلی نتوانسته اند در این رشته حضور داشته باشند، پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده است.
عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی کشتی ادامه داد: حضور زنان با رعایت کامل پوشش به اتحادیه جهانی کشتی ارائه شده است و مقرر شد زیر نظر کمیسیون شیوه های کشتی وابسته به اتحادیه جهانی کشتی، این شیوه فعالیت خود را آغاز کند.
خادم با اشاره به اینکه راه اندازی شیوه جدید کشتی زنان در کنار شیوه جاری سبب افزایش میزان افراد مشارکت کننده می شود، گفت: افزایش جامعه کشتی با حضور زنان در سراسر دنیا سبب حفظ موقعیت المپیکی کشتی خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی تاکید کرد: پوشش فعلی کشتی گیران زن دنیا مورد تایید بسیاری از ورزشکاران زن فعال در این رشته که صاحب مدال المپیک و جهان نیز هستند، نیست.
وی به تخلفات بالا در کشتی زنان از جمله کشیده شدن موی سرهنگام مبارزه اشاره کرد و گفت: حفظ سلامت و یا نوع پوشش دوبنده های موجود از جمله مسائل مورد انتقاد بانوان کشتی گیر فعلی در دنیا است. این عامل می تواند مسئله ای بازدارنده برای جذب بخش قابل توجهی از زنان دنیا برای حضور و فعالیت در رشته باستانی کشتی باشد.

/انتهای متن/

درج نظر