مریم + مقدس = روح الله

امروز روز ولادت تنها انسانی است بر روی زمین که از مادری متولد شد بدون پدر: عیسی مسیح، درود خدا بر او، از مریم دختری زیباروی، عفیف و پاکدامن که از سوی روح القدس انتخاب می شود.

0

مریم، دختری زیباروی و عفیف که نذر مادر را می پذیرد و هم عهد او می شود و مقیم محفل دوست.

یک نذر+ یک هم عهدی+ یک استقامت

ان الله شاکر علیم

 فقط خداوند است که عالمانه درخورترین پاسخ را می دهد.

مریم مادری از جنس نور که دیگر همتای هیچ بشری نیست واین روح القدس است که او را برمی گزیند و او می شود مادر پیامبر خدا.

روح الله، ترکیبی از زمین و آسمان،

عیسای مسیح ، پیام آوری منتخب برای مسیر نور،

این بار دست اعجاز خداوند در خلقت انسان پیام آور درخشیده است.

واین مهم حاصل زیبایی و نجابتی است که نشان دوست، آن را ابدی نموده است.

مریم با یک انتخاب عاشقانه معشوقه آسمانیان شد و تندیس مادری الهی و پاک در سلاله پیامبران قبل از خاتم گردید.

 … وهان ای عزیز، این قصه از کلام حق مبین است.

/انتهای متن/

درج نظر