اظهارات خواندنی درباره خشونت علیه زنان در دنیای امروز

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خشونت علیه زنان در دنیای امروز با استفاده از عناوین جدید و خوش رنگ و لعاب انجام می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، حسن رحیم پور ازغدی عصر چهارشنبه در نشست ‘بررسی خشونت علیه زنان در دنیای مدرن’ در مشهد افزود: استفاده ابزاری از زنان از مصادیق خشونت علیه زنان در دنیای مدرن است.
وی اظهار کرد: استفاده ابزاری از زنان با عناوین آزادی و حضور زنان در عرصه های مختلف انجام می شود در حالی که هدف سوء استفاده از برهنگی زنان است.
وی با اشاره به تاثیر جهان بینی در نوع رفتار با زنان گفت: زمانی که نگاه به زن نگاه ابزاری باشد همه فعالیت ها و خدمات او در جهت پاسخگویی به امیال مرد قرار می گیرد و بطور مثال ترغیب به خرید با استفاده از زنان نیمه عریان انجام می شود.
رحیم پور ازغدی افزود: زمانی که زن به عنوان شیء مادی و مورد استفاده شهوت، ثروت و قدرت قرار گیرد بدون شک قربانی خشونت می شود.
وی اظهار کرد: اما زمانی که نگاه به زن رنگ الهی داشته باشد و جوهر مرد و زن یکی باشند به هیچ وجه زن وارد رقابت اقتصادی با مردان نشده و جایگاه او دچار خدشه نمی شود.
وی گفت: در اسلام زن حق فعالیت اقتصادی همپای مرد را دارد اما مسئولیت اقتصادی به گردن ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: هرچند خشونت علیه زنان در تاریخ سابقه طولانی دارد اما امروزه بسیاری از خشونت های فیزیکی، جنسی و کلامی علیه زنان رنگ و بوی مدرن به خود گرفته است.
وی ادامه داد: برهنگی عامل بروز خشونت علیه زنان می شود و به همین دلیل است که حجاب و پوشش صحیح در تامین امنیت زنان نقش مهمی دارد.
وی گفت: در صورت نظرخواهی از زنان همه آنان اعلام می کنند که پوشش موجب حفاظت آنان از چشم و گزند مردان می شود.
وی با بیان اینکه ازدواج سپید به ضرر دختران و زنان است، افزود: خشونت جنسی علیه زنان و استثمار زن از پیامد های ازدواج سپید می باشد و این شیوه فقط برای مردان خوشایند و دارای مزیت است زیرا هیچگونه تعهدی در قبال زن نمی پذیرند.
رحیم پور ازغدی اظهار کرد: تمایل به ازدواج در مردان کمتر از زنان است و علت آن نیز مسئولیت هایی است که با ازداوج بر دوش مرد گذاشته می شود.
وی گفت: این در حالی است که دین مبین اسلام ازدواج موقت را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد و تباهی در جامعه گذاشته است و در این نوع ازدواج تعهد و مسئولیت طبق قرارداد ازدواج ایجاد می شود.

/انتهای متن/

درج نظر