برگزاری همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار

همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار با هدف ارائه راهکارهایی به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال در سالن جلسات بنیاد شهید منطقه یک اصفهان برگزار شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایثار اصفهان، همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در روزهای دوشنبه 29 آذرماه و چهارشنبه یکم دی‌ماه 95 با هدف برسی مسائل و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهایی به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال در سالن جلسات بنیاد منطقه یک برگزار شد.
در این جلسه که رئیس بنیاد منطقه یک، مسئولین خیریه نذر و اشتغال امام حسین(ع) و دیگر مدعوین حضور داشتند در خصوص آموزش، تهیه تجهیزات، حمایت مشاوره شغلی و تأکید بر فروش تولید توسط کارفرمایان خیریه بحث و تبادل نظر انجام گرفت.
/انتهای متن/

درج نظر