یک مرد وزیر امور زنان لبنان شد!

در فهرست کابینه جدید لبنان به ریاست سعد حریری آقای ژان اوگاسپیان به عنوان وزیر مشاور در امور زنان معرفی شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از القدس العربی اقدامی که انتقادات فراوانی در پی داشت. از سوی دیگر، دکتر عنایه عزالدین به عنوان اولین زن محجبه در تاریخ لبنان وارد کابینه شده است.

/انتهای متن/

درج نظر