خانم ها می توانند با این شرایط بازنشسته شوند

سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی(مشاغل سخت و زیان آور)، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از  باشگاه خبرنگاران، گروه سبک زندگی «تیتریک»،برخی کاربران در مورد سن بازنشستگی و شرایط بازنشستگی زنان سوال داشتند که در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی داده است:
 
سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامینثاجتماعی(مشاغل سخت و زیان آور)، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.
 
 همچنین بانوانی که دارای 10 سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه میتوانند بازنشسته شوند. به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ده سال می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود.
 نتیجه تصویری برای زنان کارمند
بانوانی که 30 سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به 45 سال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. مستمری این گونه از بیمه شدگان بر اساس 30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 
 کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده زن را با 60 سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند (به شرط داشتن سابقه مورد نظر).
 
 بانوانی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
 
 زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش می یابد.
 
خانم های مشمول قانون کار با حداقل 42 سال سن و 20 سال سابقه با 20 روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. بنابراین چنانچه فردی مشمول قانون کار است می تواند با 50 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق بازنشسته شوند.

/انتهای متن/

درج نظر