تدوین برنامه ویژه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تدوین برنامه حمایتی جدید با عنوان «اقدام و عمل؛ ویژه زنان سرپرست خانوار» خبر داد و گفت: این برنامه نوعی سیاست‌ حمایتی چند لایه خواهد بود و آمار کلی از وضعیت این زنان به دست می‌آید.

0

به گزارش به دخت به نقل ا زفارس، حبیب اله مسعودی فرید گفت: بسته‌های جدیدی در حوزه زنان سرپرست خانوار با عنوان «برنامه اقدام و عمل؛ ویژه خانوارهای زن سرپرست» تهیه شده است.

وی ادامه داد: بهزیستی از طریق شورای اجتماعی کشور و شورای عالی رفاه تصویب این بسته حمایتی جدید ویژه زنان سرپرست خانوار را پیگیری می‌کند.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور گفت: این طرح برای تمام زنان سرپرست خانوار کشور است و به نوعی سیاست‌ حمایتی چند لایه خواهد بود.

فرید با اشاره به اینکه بهزیستی به عنوان متولی ملی زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کند، گفت: در حال حاضر زنان سرپرست خانوار به دلیل نوع سرپرست شدن در چهارگروه فوت همسر، دارای همسر، طلاق و زنان مجرد تقسیم‌بندی می‌شوند.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور افزود: معمولاً کیفیت زندگی زنانی که به علت طلاق سرپرست خانواده می شوند، پایین تر از کیفیت زندگی زنانی است که به علت فوت همسر سرپرست خانواده می شوند.

وی اظهار کرد: سن زنان سرپرست خانوار به دلیل طلاق پایین‌تر از سن زنان سرپرست خانوار به علت فوت همسر است.

فرید افزود: در گذشته خدمات بهزیستی به زنان سرپرست خانوار عمدتاً از جنس اقتصادی بود اما اکنون باید خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی نیز به آنان ارائه شود.

وی گفت: با تصویب برنامه اقدام و عمل زنان سرپرست خانوار کشور، وضعیت این زنان، نحوه دریافت خدمات و رسیدگی به آنها و آمار کلی از وضعیتشان به دست خواهد آمد.

/انتهای متن/

درج نظر