بر این اساس، سه جلد از مجموعه «نیاکان ما» و سه عنوان رمان از آثار خواندنی کانون یعنی «پیروزی بر شب»، «مادر» و «تیستو سبزانگشتی» برای نوجوانان به خط بریل منتشر شده است.

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهار کتاب «حکایت مرد و دریا»، «آهوی گردن دراز»، «بدجنسی‌های گرگ کوچولو» و «سنجابی که بزرگ شد» را نیز به خط بریل منتشر کرده است.

/انتهای متن/